Nieśmiertelny

Nieśmiertelny…
Pozostaniesz w mej pamięci
I choć dzielą nas wymiary
Pozostały Twoje czary.
Magia zaklęć w dźwiękach strun
A w twym głosie wiatru szum.
Zostawiłeś swoje słowa
A w nich miłość kolorowa,
Bo nie znałeś barw szarości,
Barwa tęczy w wersach gości.
Trzepot skrzydeł Twoich myśli
Przypomina mi sad wiśni
A w nim słodki sens istnienia
Niósł w krainę zapomnienia.
Twórca pieśni o spełnieniu
Szedł z gitarą na ramieniu,
Pełen świata ciekawości
Wędrowałeś ku wolności.
Znałeś wiele dróg nieznanych
Poprzez miłość nićmi tkanych
A śpiewając swe piosenki
Wtapiałeś się w nieba błękit.
Zawsze centymetr nad ziemią
Gnałeś z wiatrem ku marzeniom,
W oczach odbijałeś słońce
I nadzieje świat budzące.
Dziecko wiosny i pokoju
Nie znałeś zmartwienia znoju,
Twa beztroska, wieczna młodość
Niosła ciepło wszelkim chłodom.