Pragnienie

Gdy skrzydło swe złamie
Uderzając o szarą rzeczywistość
Wpadając w sidła zagubionych ścieżek
Codzienności.

Zanim wzbiję się ponownie do lotu
Ponad to, czego z ziemi dostrzec nie można –
Pragnę tylko jednego:
Miłości.